Zoals al sinds 1998 het geval is, is er op 22 oktober WERELDSTOTTERDAG. In 2016 is het thema van WERELDSTOTTERDAG – STOTTEREN BIJ JONGE KINDEREN geweest.

Afbeeldingsresultaat voor wereldstotterdag 2016

Dit jaar stond wereldstotterdag in het teken van het grote belang van vroegtijdige onderkenning van stotteren bij (heel) jonge kinderen. Ruim 5% van alle kinderen maakt een periode van onvloeiend spreken door.
Uit recent wetenschappelijk onderzoek* blijkt dat met vroegtijdige signalering en behandeling veel problemen op latere leeftijd kunnen worden voorkomen.  Als er 9-12 maanden na ontstaan van het stotteren geen duidelijke verbetering is, wordt de kans op spontaan herstel kleiner. Therapie moet in dat geval bij voorkeur uiterlijk een jaar na aanvang van het stotteren starten.

Echter als  ouders heel ongerust, gespannen of geïrriteerd zijn over het spreken van hun kind, hoe jong dit ook is, is het belangrijk dat ouders al eerder hulp zoeken. Meestal zijn ze niet voor niets bezorgd. Vroegtijdig hulp inroepen is van belang omdat het onvloeiend spreken dan nog geen ingeslepen gewoonte geworden is. Hoe langer een kind stottert, des te meer moeite zal het kosten om dit te verhelpen.

Deze vroege interventie is ook opgenomen in de richtlijn stotteren http://www.stotteren.nl/nieuws/548-patientenversie-richtlijn-stotteren.html

* http://www.nedverstottertherapie.nl/pdf/stotter.artikel.volkskrant.aug2015.pdf

 

Op wereldstotterdag 2016 is er ook een jubileum gevierd. In dat jaar bestond de Nederlandse Stottervereniging Demosthenes namelijk precies 50 jaar. Demosthenes is een therapie onafhankelijke vereniging, actief op het gebied van voorlichting over stotteren, lotgenotencontact en emancipatie van het stotteren.

De komende jaren wil Demosthenes meer aandacht besteden aan wat de Amerikanen zo mooi ‘empowerment’ noemen, het idee versterken dat stotteren het leven niet (blijvend) hoeft te belemmeren, zeker als mensen die stotteren elkaar steunen. Demosthenes zal meer dan ooit een platform gaan bieden voor iedereen die stottert of met stotteren te maken heeft omdat samen meer bereikt kan worden dan alleen! Zo organiseert Demosthenes bijvoorbeeld Stottercafé’s:

Afbeeldingsresultaat voor stottercafe

 Voor meer informatie kijk op http://www.demosthenes.nl

                                            

Als spreken niet vanzelfsprekend is

De genetische en neurobiologische basis van stotteren

Zaterdag 22 oktober is het Wereldstotterdag geweest. Stotteren was lange tijd een ongrijpbaar onderwerp voor de wetenschap. De variatie tussen mensen die stotteren onderling, maar ook binnen een en dezelfde stotteraar is simpelweg te groot voor pasklare antwoorden. Een ervaringsdeskundige maakte de balans op van vele jaren stotteronderzoek.

door

Als iemand die zelf stottert, kan ik het beamen: het is behoorlijk frustrerend. Niet eens zo zeer dat ik blokkeer als ik iets zeg – daar ben ik inmiddels redelijk aan gewend. Maar vooral de onvoorspelbaarheid: de ene keer spreek ik praktisch vloeiend en een kwartier later klink ik als een cd-speler die continu hapert en die je het liefst een tik wilt geven, in de hoop dat ‘ie z’n draai weer vindt. Stress, vermoeidheid, context, publiek, alles heeft invloed op mijn spreken.

Marilyn monroe photo pose seven year itch

Ik verkeer in goed gezelschap: ook Marylin Monroe, Samuel L. Jackson, Isaac Newton en Winston Churchill stotter(d)en. Omdat zij (ahum, wij) natuurlijk veel meer zijn dan stotteraar alleen, wordt die term liever niet meer gebruikt. In plaats daarvan spreken de meeste deskundigen van een ‘persoon die stottert’ (of ‘person who stutters (PWS)’ in het Engels). Wikimedia Commons via CC0 . Lees verder via deze link http://www.nemokennislink.nl/publicaties/als-spreken-niet-vanzelfsprekend-is

 

In 2015 was het thema NAZORG.

Hieronder is nog informatie te vinden over WERELDSTOTTERDAG 2015.

      

Unknown-1

 

‘Stotteren, blijf erover praten!’

Doel van de 2015 campagne  was om het bewustzijn van het belang van nazorg bij stotteren te vergroten zodat het stotteren niet steeds opnieuw een belemmering wordt in de communicatie.

Nazorg stotteren voorkomt terugval
Veel van de 170.000 personen die stotteren hebben in hun leven wel één of meerdere therapieën gevolgd. Het succes is sterk wisselend en hangt af van meerdere factoren. Terugval in oude stotterpatronen wordt regelmatig gerapporteerd. Blijvend aandacht besteden aan het onderhouden van het lichaamsbewustzijn, de emotionele weerbaarheid en/of de controle over het spreken helpt terugval te voorkomen. In de richtlijn ‘stotteren bij kinderen adolescenten en volwassenen’ is een aanbeveling opgenomen over nazorg. De richtlijn is een leidraad voor de logopedist-stottertherapeut.

Meer voorlichting over nazorg
De NFS heeft op wereldstotterdag bijeenkomsten georganiseerd in de stottercafés van de patiëntenvereniging Demosthenes en op een aantal speciaal voor deze dag ingerichte locaties.
Een aantal stottertherapeuten van de Nederlandse Vereniging voor Stottertherapie (NVST) heeft voorjaar 2015 een interactieve website gelanceerd voor lifetime zorg na stottertherapie, waarop je kunt participeren in een sociaal netwerk: Stotters.nl.

___________________________________________________________________________

 

stotter.artikel.volkskrant.aug2015

Artikel Volkskrant, 10 augustus 2015
Lees meer >

 

____________________________________________________________________________

logo-stottertherapie.nl