Training

VERDIEPINGSDAG RESTART-DCM – 9 en/of 10 oktober 2018. Ellen Laroes & Lesley Bosschaart

Voor alle logopedisten die de 3daagse cursus hebben gevolgd of voor die logopedisten die al goed bekend zijn met de werkwijze. Accreditatie wordt aangevraagd voor 8 punten. Er worden 2 verschillende verdiepingsdagen aangeboden die los van elkaar kunnen worden gevolgd. Beiden bieden een kans om probleemoplossend met casuïstiek te werken. Daarnaast hebben de verdiepingsdagen een eigen centraal thema. Het ene thema is het uitwerken van het emotionele domein van zowel de Demand als de Capacity om daarmee verdieping te bereiken. Het andere thema is het Motorisch domein met ruimte voor stotteranalyse, de OMAS (Oral Motor Assessment Scale) en de SMT (Speech Motor Training).Voor informatie zie https://restartdcm.nl/ of aanmelding via info@restartdcm.nl

______________________________________________________________________________

Basiscursus: BEHANDELEN VAN JONGE STOTTERENDE KINDEREN VOLGENS HET DEMANDS & CAPACITIES MODEL (RESTART) – 3 DAGEN
Door: Ellen Laroes & Lesley Bosschaart
17-18 april en 28 juni 2018 10:00 – 17:00 uur, Rotterdam – ErasmusMc of Utrecht – Social Impact Factory (vol).

23 -24 april en 27 juni 2019 10:00 – 17:00 uur, Rotterdam – ErasmusMc of Utrecht – Social Impact Factory. Geaccrediteerd voor 28 punten (inschrijving staat open).

 

De richtlijn stotteren adviseert behandelen van jonge, stotterende kinderen te doen volgens het Demands & Capacities Model (DCM)- RESTART-werkwijze  of volgens het Lidcombe Programma (LP). Onderzoek heeft aangetoond dat beide behandelingen vergelijkbare resultaten geven (de Sonneville et al, 2015). Ouders moeten daarmee de keuze voorgelegd krijgen aan welke werkwijze zij de voorkeur geven.

De driedaagse workshop is bedoeld voor collega -logopedisten die praktisch aan de slag willen met het Demands en Capacities Model (DCM) volgens de RESTART werkwijze. Zie voor een overzicht van de werkwijze: https://restartdcm.nl/wp-content/uploads/2017/09/RESTART-DCM-Werkwijze.pdf

Op dag 1 van de workshop komen aan bod: het doen van een diagnostisch onderzoek, beslissen over behandelen dan wel monitoring en voeren van een adviesgesprek; het opstellen van een omschrijvende logopedische diagnose; het formuleren van een behandelplan met SMART doelen; intensief oefenen van het verlagen van motorische en linguïstische Demands (Verwachtingen). Op dag 2: het verlagen van emotionele en cognitieve Demands en het vergroten van de motorische, linguïstische, emotionele en cognitieve Capacities (Mogelijkheden). Op de derde cursusdag , ongeveer 2 tot 3 maanden later, worden ieders ervaringen in de praktijk aan de hand van eigen casuïstiek besproken.

Voor meer informatie over RESTART DCM:

Voor organisatorische vragen, kosteninfo en aanmelding:

Mensen die nog inhoudelijke vragen hebben kunnen deze schriftelijk of telefonisch stellen:

_____________________________________________________________________________

WORKSHOP  “WERKEN MET DE RICHTLIJN STOTTEREN IN DE PRAKTIJK”
Door: Ellen Laroes | Iris Lindelauf    
Op aanvraag van een kwaliteitskring en/of groep, doelgroep: logopedisten

  • Op 31 oktober 2014 werd de richtlijn stotteren gepresenteerd. Deze richtlijn geeft evidence based aanbevelingen voor geschikte onderzoeks- en behandelwijzen van cliënten die stotteren. Om collega logopedisten in staat te stellente kunnen werken conform deze richtlijn organiseren wij vanuit onze praktijk een workshop van drie uur. Het in kaart brengen en uitbouwen van je persoonlijke kennis en vaardigheden, nodig voor het juiste gebruik van de richtlijn, zullen aan bod komen. Na deze workshop hopen wij dat je voldoende inspiratie & kennis hebt opgedaan om met vertrouwen aan de slag te kunnen met de richtlijn in de praktijk en zo een bijdrage te leveren aan de kwalitatieve zorg voor mensen die stotteren. Voor meer informatie kun je naar de praktijk bellen of een mailtje sturen. Ellen of Iris geven je graag meer uitleg.
    tel. 045-5271228 / logo-stottertherapie@kpnmail.nl
logo-stottertherapie.nl