• Gang van zaken na aanmelding

Wij proberen na aanmelding zo snel mogelijk met u een dag en tijdstip te vinden voor een eerste afspraak. Bij deze eerste afspraak neemt u een geldig identiteitsbewijs mee (rijbewijs, paspoort of ID-kaart) en, indien nodig de verwijskaart van huisarts of specialist. Bent U elders voor onderzoek geweest, in behandeling of kort geleden in behandeling geweest, neemt u dan eventuele verslagen, oefenschriftjes of behandelinformatie mee

  • Intake: De eerste afspraak wordt een intake genoemd. Wij vragen u naar de klachten en de voorgeschiedenis. Daarna maken we een inschatting van de ernst en de behandelmogelijkheden van de klacht(en). Wij informeren u over de eventuele oorzaken en/of meespelende factoren. We vertellen u over verder onderzoek dat kan worden gedaan, welke behandelingen er mogelijk zijn en of er een wachttijd is. In sommige gevallen zullen wij een doorverwijzing adviseren, vanzelfsprekend altijd in in overleg. Wij zullen dan ook zo goed mogelijk uw vragen proberen te beantwoorden. Aan het eind van de intake kunt u aangeven of u verder wil naar onderzoek en/of behandeling, denktijd voor die beslissing nodig hebt of afziet van verdere stappen.
  • Overleg: Bij de behandeling van kinderen en jongeren is overleg of samenwerking met andere betrokken personen (bijvoorbeeld een leerkracht) vaak wenselijk. Wij zullen dit uitsluitend doen met uw toestemming. Wij geven u onze contactgegevens mee met het verzoek dit door te geven aan betrokken personen zodat contact makkelijk kan verlopen. Verwijzers ontvangen zonder meer een begin- en eindverslag.
  •  Nivel: onze praktijk doet mee aan de landelijke tellingen van Nivel Zorgregistraties eerste lijn.  De gegevens aan Nivel worden volstrekt anoniem een gecodeerd aangeleverd. Bij de intake wordt uw toestemming hiervoor gevraagd. Wilt u meer informatie over Nivel dan kunt u die vinden op nivel.nl/zorgregistraties

Maatschap voor Logopedie & Stottertherapie

Schildstraat 24
6444 XM Brunssum
045-5271228
logo-stottertherapie@kpnmail.nl

logo-stottertherapie.nl
Responsive Menu Clicked Image