In 2022 heeft het jeugdjournaal een uitzending gemaakt over het Camp Dream.Speak.Live. Klik hier om die uitzending te kijken. Op onze website staat meer info over dit kamp.

Zoals al sinds 1998  is het op 22 oktober WERELDSTOTTERDAG. Het thema in 2022 is ‘Laat je zien, Laat je horen!’  In Utrecht is er een STOTTERFESTIVAL, een activiteit van Demosthenes. Voor meer info ga naar stotterfestival.nl 

In 2021 zette WereldStotterdag in op het informeren van ouders via de campagne ‘Sta even stil bij het praten van uw kind’. Op de website van stotteren.nl  staat alle informatie rondom dit thema.

In 2020 was de aandacht op WereldStotterdag voor jongeren tussen de 12 en 18 jaar. Deze bijzondere dag stond in het teken van  DARE TO BE Y-Y-Y-YOU. Jezelf durven zijn als tiener is een hele kunst en dat geldt nog eens extra als je stottert.
Om jongeren aan te moedigen te zeggen wat ze denken, willen en voelen zijn er 7 tips geformuleerd in de vorm van een boekenlegger. Klik op de afbeelding om deze te vergroten of kijk op stotteren.nl voor de originele versie

In 2019 zijn de volgende thema’s gekozen:

Thema Nederland: Stevig Staan met Stotteren! / Thema internationaal: Grow Through Speaking!
Centraal staat het grote belang van ‘open zijn’ over je stotteren. Praten over stotteren kan je enorm helpen om steviger te staan met je stotteren; openheid geeft kracht! We willen kinderen van 8 tot 14 jaar, hun ouders en leerkrachten wijzen op het positieve effect van het houden van een spreekbeurt over stotteren. De medeleerlingen weten meestal niet zoveel over stotteren en vinden het vaak heel interessant om er
iets over te horen. Materiaal voor een spreekbeurt en alle informatie over stotteren is te vinden op
www.stotteren.nl.  Het jeugdprogramma Klokhuis heeft op 22 oktober aandacht aan stotteren besteed.

De kracht van open zijn over je stotteren geldt natuurlijk ook voor volwassenen. Dit jaar heeft de
patiëntenvereniging Demosthenes Boomerangkaarten laten maken met de slogan: “Het is altijd weer
een verassing wat je te vertellen hebt”. Deze kaarten worden verspreid in publieke ruimtes en zijn
bedoeld om gesprekken tussen mensen uit te lokken. Voor meer info over wereldstotterdag kijk je op www.stotteren.nl .

________________________________________________________________________________________________________

Het thema voor 2018 was de viering van het 4e lustrum van de Nederlands Federatie Stotteren – NFS, het samenwerkingsverband van de cliëntvereniging Demosthenes en de professionals in de Nederlandse Vereniging voor Stottertherapie (NVST). Een samenwerkingsverband met als gemeenschappelijk doel het organiseren van voorlichting en wetenschap. Bij deze gelegenheid werd de nieuwe naam officieel bekend gemaakt: StotterFonds.

________________________________________________________________________________________________________

In 2017 stond het basisschool kind centraal.

Op de site van de vereniging Demosthenes stond het als volgt verwoord:

De ouders van basisschoolkinderen die stotteren hebben een belangrijke taak bij de begeleiding. Zij zijn immers de constante factor in het leven van hun kind. Alle anderen: leerkrachten, buren, sportleraren en familie hebben doorgaans een vluchtigere band met een kind en kunnen de problemen die door het stotteren ontstaan moeilijker op waarde schatten. De Nederlandse Federatie Stotteren (NFS) wil ouders van kinderen die stotteren ondersteunen bij hun taak om de omgeving te informeren over stotteren; hoe om te gaan met pesten, leestoetsen waarbij het tempo het resultaat bepaalt, spreekbeurten en praten over stotteren.

De tips zijn bedoeld om de spanning bij het kind dat stottert te verminderen, hulp te bieden en begrip te kweken in de omgeving van het kind. “Wat je hoort van het stotteren is het topje van de ijsberg. De spanning, frustratie en spreekangst zitten vaak in het kind en zijn meestal niet zichtbaar.” zegt Marinda Hall. Als ouder van een basisschoolkind dat stottert kent zij de problemen uit de eerste hand en schreef zij de tips voor de NFS. “Als ouder heb je de antennes om de onderliggende problemen bij je kind dat stottert te herkennen. Je bent de aangewezen persoon om een ondersteunend netwerk van mensen uit de directe omgeving van het kind op te bouwen.”

De NFS heeft in de afgelopen jaren veel bereikt met goede voorlichting over stotteren, maar het is nog zeker niet vanzelfsprekend dat iedereen op de juiste manier een basisschoolkind benadert. De tips die de NFS hierbij aanbiedt, vormen een nieuwe stap naar het begrijpen en accepteren van kinderen met een stotterprobleem.

Voor deze folder met tips: https://www.stotteren.nl/images/webshop/Stotteren_in_de_klas_tips_voor_ouders.pdf

________________________________________________________________________________________________________

In 2016 is het thema van WERELDSTOTTERDAG – STOTTEREN BIJ JONGE KINDEREN geweest.

Dit stond in het teken van het grote belang van vroegtijdige onderkenning van stotteren bij (heel) jonge kinderen. Ruim 5% van alle kinderen maakt een periode van onvloeiend spreken door.
Uit recent wetenschappelijk onderzoek* blijkt dat met vroegtijdige signalering en behandeling veel problemen op latere leeftijd kunnen worden voorkomen.  Als er 9-12 maanden na ontstaan van het stotteren geen duidelijke verbetering is, wordt de kans op spontaan herstel kleiner. Therapie moet in dat geval bij voorkeur uiterlijk een jaar na aanvang van het stotteren starten.

Echter als  ouders heel ongerust, gespannen of geïrriteerd zijn over het spreken van hun kind, hoe jong dit ook is, is het belangrijk dat ouders al eerder hulp zoeken. Meestal zijn ze niet voor niets bezorgd. Vroegtijdig hulp inroepen is van belang omdat het onvloeiend spreken dan nog geen ingeslepen gewoonte geworden is. Hoe langer een kind stottert, des te meer moeite zal het kosten om dit te verhelpen.

Deze vroege interventie is ook opgenomen in de richtlijn stotteren zie: patientenversie-richtlijn-stotteren

_____________________________________________________________________________________________________ 

In 2015 was het thema NAZORG.

Hieronder is nog informatie te vinden over WERELDSTOTTERDAG 2015.

      

Unknown-1

‘Stotteren, blijf erover praten!’

Doel van de 2015 campagne  was om het bewustzijn van het belang van nazorg bij stotteren te vergroten zodat het stotteren niet steeds opnieuw een belemmering wordt in de communicatie.

Nazorg stotteren voorkomt terugval
Veel van de 170.000 personen die stotteren hebben in hun leven wel één of meerdere therapieën gevolgd. Het succes is sterk wisselend en hangt af van meerdere factoren. Terugval in oude stotterpatronen wordt regelmatig gerapporteerd. Blijvend aandacht besteden aan het onderhouden van het lichaamsbewustzijn, de emotionele weerbaarheid en/of de controle over het spreken helpt terugval te voorkomen. In de richtlijn ‘stotteren bij kinderen adolescenten en volwassenen’ is een aanbeveling opgenomen over nazorg. De richtlijn is een leidraad voor de logopedist-stottertherapeut.

Meer voorlichting over nazorg
De NFS heeft op wereldstotterdag bijeenkomsten georganiseerd in de stottercafés van de patiëntenvereniging Demosthenes en op een aantal speciaal voor deze dag ingerichte locaties.
Een aantal stottertherapeuten van de Nederlandse Vereniging voor Stottertherapie (NVST) heeft voorjaar 2015 een interactieve website gelanceerd voor lifetime zorg na stottertherapie, waarop je kunt participeren in een sociaal netwerk: Stotters.nl

Maatschap voor Logopedie & Stottertherapie

Schildstraat 24
6444 XM Brunssum
045-5271228
logo-stottertherapie@kpnmail.nl

logo-stottertherapie.nl
Responsive Menu Clicked Image