Klachten

Het kan voorkomen dat U het niet eens bent met de werk-of handelwijze van de logopedist of dat U klachten heeft.
Bespreek dit zo spoedig mogelijk met uw logopedist. Wanneer U dit moeilijk vindt neem dan contact op met de collega-logopedist om het bespreekbaar te maken. Waarschijnlijk kunnen we het samen oplossen!

Mochten we er toch samen niet uit kunnen komen dan kunt U een klacht indienen en contact opnemen met https://www.klachtenloketparamedici.nl . Een klacht kan digitaal, of als nodig schriftelijk, via een klachtenformulier, beschikbaar op de website klachtenloket van het KP (Kwaliteitsregister Paramedici), worden ingediend. Op de website van het klachtenloket vindt U verdere informatie over de procedure.

Maatschap voor Logopedie & Stottertherapie

Schildstraat 24
6444 XM Brunssum
045-5271228
logo-stottertherapie@kpnmail.nl

logo-stottertherapie.nl
Responsive Menu Clicked Image