Wat is een stottertherapeut?

Gespecialiseerd in stottertherapie
Stottertherapeuten zijn meestal logopedisten, soms psychologen of orthopedagogen, die zich hebben gespecialiseerd in therapie en/of onderzoek naar stotteren. Zij werken binnen een stottercentrum, een eigen praktijk of een universitair centrum. Naast hun reguliere opleiding hebben stottertherapeuten een vervolgtraject doorlopen waarin zij zich hebben verdiept in de complexiteit van het stotteren en andere vloeiendheidsproblemen.

NVST: De Nederlandse Vereniging voor Stottertherapie
Stottertherapeuten die lid zijn van de NVST nemen deel aan intervisiebijeenkomsten en zijn verplicht om zich te blijven bijscholen. Zo worden alle ontwikkelingen binnen het vakgebied bijgehouden. Door hun brede opleiding, ruime inzicht in de problematiek van het stotteren en uitgebreide ervaring, zijn stottertherapeuten in staat om kwalitatief goede en verantwoorde behandelingen te geven. Bovendien bieden stottertherapeuten vaak extra therapiemogelijkheden aan zoals groepsbehandelingen, ouderbijeenkomsten en gezinsbegeleiding.

Leden van de NVST staan daarbij geregistreerd als European Fluency Specialist en voldoen hierbij aan Europese normen. Natuurlijk voldoen de stottertherapeuten binnen de maatschap aan de normen van NVST en EFS.

Wat is het verschil tussen een logopedist en een stottertherapeut?
Logopedisten zijn opgeleid om een breed scala van klachten rond de mondelinge communicatie te behandelen. Daaronder hoort ook het behandelen van stotteren. De problematiek rond stotteren is echter soms zodanig complex dat extra kennis en vaardigheden nodig zijn om dit goed te kunnen begeleiden. De emotionele en sociale kanten van het stotteren vereisen een goede kennis van bijvoorbeeld psychologische en gedragstherapeutische principes. Het trainen van de vloeiendheid vereist een goede beheersing van de vloeiendheidstechnieken. Een stottertherapeut verwerft tijdens de vervolgopleiding deze kennis en vaardigheden door middel van studie, stages en supervisie. Er zijn overigens ook logopedisten die zich extra hebben geschoold in stotteren, zonder dat zij stottertherapeut zijn. De minder complexe stotterproblematiek kan in principe ook door een logopedist worden begeleid.

Maatschap voor Logopedie & Stottertherapie

Schildstraat 24
6444 XM Brunssum
045-5271228
logo-stottertherapie@kpnmail.nl

logo-stottertherapie.nl
Responsive Menu Clicked Image