Stottertherapie

Stotteren is een specifiek onderdeel binnen de logopedie.  Allround-logopedisten zullen vaker kleine onderdelen van een stotterbehandeling willen aanpakken, maar meestentijds kiezen zij er voor om door te verwijzen of samen te werken met een logopedist-stottertherapeut.  De logopedist-stottertherapeuten hebben zich extra geschoold en zijn gespecialiseerd in stottertherapie waardoor zij het beste zijn toegerust om deze stoornis  te behandelen. In 2020 is de herziene richtlijn stotteren uitgebracht. Hierin is de stand van zaken m.b.t. het wetenschappelijk onderzoek opgenomen met de daaruit voortvloeiende aanbevelingen voor onderzoek en/of behandeling bij stotteren.  Van deze richtlijn is een versie voor patiënten beschikbaar waarin u kunt lezen waaraan de beste zorg volgens de kennis van nu dient te voldoen: patiëntversie

Wij werken in onze praktijk volledig volgens deze uitgebrachte aanbevelingen van de richtlijn.

Naast de reguliere logopedische zorg wordt binnen onze maatschap deze gespecialiseerde Stottertherapie verzorgd. Op de volgende pagina’s vindt u meer informatie over stotteren, wat een stottertherapeut doet en wat stottertherapie kan inhouden. Deze informatie is algemeen want voor ons is stottertherapie maatwerk. Dat betekent dat u en uw hulpvraag centraal staan zodat we geen standaardoplossing voor uw probleem hebben. Samen kijken we welke aanpak en begeleiding het beste aansluit bij uw hulpvraag. De informatie op onze site is daarom algemeen en beperkt maar geeft u wel een beeld van stotteren en stottertherapie.

 

Maatschap voor Logopedie & Stottertherapie

Schildstraat 24
6444 XM Brunssum
045-5271228
logo-stottertherapie@kpnmail.nl

logo-stottertherapie.nl
Responsive Menu Clicked Image