Voorlichting, training en coaching

Voorlichting over stotteren kan algemeen zijn, bijvoorbeeld voor leerkrachten of onderwijsinstellingen als PABO of ROC. Meer specifiek kan de voorlichting gaan over het behandeltraject van een cliënt wat natuurlijk nooit zonder toestemming van cliënt en/of ouders zal plaats vinden.

Verschillende workshops worden verzorgd rondom thema’s binnen de stottertherapie zoals de behandeling van het jonge stotterende kind of het hanteren van de richtlijn stotteren. Daarnaast is er ook de mogelijkheid voor allround logopedisten om, in samenspraak en met coaching, de behandeling te verzorgen voor een stotterende cliënt binnen de praktijk van de allrounder. Meer informatie vindt u op de volgende pagina’s.

Maatschap voor Logopedie & Stottertherapie

Schildstraat 24
6444 XM Brunssum
045-5271228
logo-stottertherapie@kpnmail.nl

logo-stottertherapie.nl
Responsive Menu Clicked Image